Umowa na roboty budowlane, dlaczego warto zawrzeć ją na piśmie.

 -  -  projekt budowlany

W interesie inwestora i wykonawcy jest zawarcie czytelnej , prostej umowy i dokonanie tego na piśmie . Umowę zawieramy po to żeby jasno określić w niej czego oczekujemy od wykonawcy i na jakich warunkach . W natłoku informacji w obecnym świecie trudno jest zapamiętać dokładnie rozmowy sprzed kilku tygodni czy nawet miesięcy i nawet przy dobrej woli obu stron może dojść do nieporozumień.

Dobra umowa wcale nie musi być długa , bo większość długich umów stanowi tylko w razie nieporozumień jeszcze większą komplikację . Oczywiście dotyczy to inwestorów indywidualnych i mniejszych budów , bo w wypadku dużych inwestycji z dużym skomplikowaniem prac umowy też muszą to uwzględniać.

Inwestorowi indywidualnemu wystarczy jeżeli w umowie będą określone : strony jakie ją zawierają , jakich robót dotyczy , terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz w jaki sposób roboty zostaną odebrane i sposób płatności.
Warto dokładnie określić sposób odbioru robót tzn czy to będzie odbiór częściowy czy końcowy bezusterkowy. W razie wystąpienia usterek trzeba precyzyjnie określić sposób i termin ich usunięcia.
W wycenie prac budowlanych stosuje się dwa sposoby wycen robót tj. kosztorys ofertowy oparty na Katalogu Nakładów Rzeczowych popularnie zwany KNR gdzie precyzyjnie podane jest do czego zobowiązuje się wykonawca ( czyli szczegółowa technologia robót) i w cenach umownych gdzie dość trudno określić do jakich czynności zobowiązuje się wykonawca.
Co prawda wycena w cenach umownych jest bardzo prosta dla inwestora , szczególnie jeżeli do tej pory nie miał nic wspólnego z budowaniem.

Radziłbym nie przerażać się wycenami wg KRN ale spróbować wspólnie z wykonawcą przeanalizować dokładnie wycenę . Dobry wykonawca poświęci nam czas i wytłumaczy w sposób przystępny kosztorys.

W umowie gdzie zawarte są ceny umowne musimy zadbać o szczegółowe opisanie zakresu prac jakie ma wykonać wykonawca.

W umowie powinny tez być ustalenia dotyczące kar dla stron w razie odstąpienia od umowy oraz za nieterminowe wykonanie oraz określenie czy roboty będą z materiału powierzonego czy wykonawca świadczy usługę z materiałami.

W umowie warto zawrzeć nazwisko osoby ze strony inwestora , która będzie uczestniczyć w procesie inwestycji i swoja fachowością wspierać inwestora, który jest w stanie ocenić estetykę prac a technicznie zrobi to inspektor nadzoru czy kierownik budowy.

Przy inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę musimy zatrudnić kierownika budowy czy inspektora nadzoru z mocy prawa .
Zdecydowanie polecam zawarcie umowy na roboty budowlane na piśmie , gdyż zapewni nam to jasność , czytelność oraz przede wszystkim niezmienność ustalonych warunków .

02.06.2012 06:13

Promocja

Kominy Systemowe Schiedel Rondo i Rondo Plus / Rabaty

Oferujemy sprawdzone systemy kominowe firmy Schiedel . Renomowany producent , ogromne doświadczenie w produkcji, stosujący tylko najlepszej jakości materiały budowlane do wytworzenia wszystkich części składowych komina w trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania każdego detalu w kominie. I to jest gwarancja bezpieczeństwa dla inwestora kupującego materiały budowlane z gwarantowaną jakością jaką są produkty Schiedel.

 Do końca czerwca br. Oferujemy rabat do 35 % przy zakupie całego komina systemowego Rondo lub  Rondo Plus . Zapraszamy

Kontakt z doradcami

mgr inż. Renata Gratkowska

Technologie pokryć dachowych od stropu po sam szczyt. Kolorystyka i wizualizacja projektów.

tel: 693860243
mgr Jurand Przybysz

Kontakt w sprawie inwestycji, kompleksowe zaopatrzenie. Kontakt z podwykonawcami.

tel: 667679040
inż. Mariusz Chroł

Szczególnie trudne problemy inżynierskie - dachy, ściany, elewacje, fundamenty, stropy i kominy.

tel: 667679050
Piotr Ogiński

Niestandardowe zamówienia. Wspólnoty mieszkaniowe. Kontakt z podwykonawcami.

tel: 607667209